Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry (Skol- och studerandehälsovårdsföreningen i Finland rf, The Finnish Association of School and Student Health) on perustettu vuonna 1963. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon aloilla toimivien henkilöiden ammattitaitoa sekä tukea ja edistää näiden alojen tutkimusta ja kehitystä.

Lastenlääkäriyhdistyksen yhteydessä toimineesta pienestä Koululääkärikerhosta on kasvanut moniammatillinen yhdistys, johon kuuluu lähes 500 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriä, terveydenhoitajaa, psykologia, hammaslääkäriä ja muuta alan ammattilaista.

Skooppi on alansa asiantuntija erilaisissa koulu- ja opiskeluterveyden kysymyksissä. Se tunnetaan ennen muuta laadukkaasta ja monipuolisesta koulutustarjonnastaan. Yhdistys järjestää vuosittain kevät- ja syyskoulutuksen ja osallistuu myös muiden tahojen koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

Yhdistys osallistuu aloitteellisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämiseen antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä tekemällä yhteistyötä viranomaisten ja muitten järjestöjen kanssa. Alansa perusteosten, Kouluterveydenhuolto ja Opiskeluterveys -kirjojen, toimittamisessa yhdistyksellä on ollut merkittävä rooli.

Skooppi on vastuutahona Suomen Lääkäriliiton lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyystoimikunnassa. Se on toiminut aktiivisesti myös nuorisolääketieteen erityispätevyyden saamiseksi ja on mukana sen erityispätevyystoimikunnassa.

Yhdistys ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja on myös Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsen. Skooppi on EUSUHM:in (European Union for School and University Health and Medicine) jäsen http://www.eusuhm.org.

Yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta kertoo syksyllä 2013 julkaistu 50-vuotishistoriikki Lasten ja nuorten terveydeksi.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta kiinnostunut tai alalla toimiva henkilö.

Jäsenenä

  • saat kahdesti vuodessa jäsenkirjeen ajankohtaisista asioista
  • voit osallistua yhdistyksen koulutustilaisuuksiin jäsenhintaan
  • saat sähköpostitse tietoa koulu- ja opiskeluterveyden koulutuksista
  • olet mukana laajassa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimijoiden verkostossa

Jäsenmaksu on tällä hetkellä 25,00 €, eläkeläisiltä 15,00 € vuodessa. Jäsenmaksu peritään erikseen. Sitä ei tarvitse maksaa jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä.