Apurahat

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry voi sääntöjensä mukaan myöntää apurahoja.

  • Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä yhdistyksen taloudellisen tilanteen mukaan.
  • Apurahoja voidaan myöntää toimintaan, joka tukee yhdistyksen tavoitteita.
  • Edellytyksenä apurahan saamiselle on yhdistyksen jäsenyys.
  • Apurahan saajan tulee laatia selvitys apurahan käytöstä yhdistyksen hallitukselle tai pitää aiheestaan esitelmän yhdistyksen koulutustilaisuudessa tai matka-apurahan kyseessä ollen laatia matkakertomus sopivaan julkaisuun tms.
  • Sama henkilö ei voi saada toista apurahaa kahden vuoden sisällä.

 

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään yhdistyksen sihteerille. Hakemuksesta tulee ilmetä

  • hakijan nimi, koulutus ja työpaikka
  • apurahan kohde
  • perustelut