Historiaa

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skoopin lähtökohdat ovat Suomen lastenlääkäriyhdistyksen yhteydessä toimineessa koululääkärikerhossa. Sen aktiivijäsenet perustivat Suomen Koululääkäriyhdistyksen vuonna 1963.

Lääkäriyhdistyksenä Skooppi säilyi lähes kolmekymmentä vuotta.  Toiminta oli alussa pienimuotoista ja pääkaupunkikeskeistä jäsenmäärän pysytellessä aina 1970-luvun lopulle alle sadan. Nykyisin jäseniä on noin kaksi sataa ja heidän asuin- ja toimipaikkansa kattavat koko maan.

Skooppi on historiansa kuluessa vastannut koulu- ja opiskeluterveydenhuollon muuttuneisiin säännöksiin ja tarpeisiin niin kohderyhmän kuin jäsenistönkin osalta.  Muutokset ovat näkyneet niin yhdistyksen nimessä kuin säännöissä ja koulutuksessa.

Todellinen käännekohta oli vuosi 1993, jolloin yhdistys avattiin kaikille kouluterveydenhuollossa toimiville ja sen nimi muutettiin Suomen Koulu- ja Nuorisolääketieteen yhdistykseksi. Pitkään käytössä ollut lyhenne SKNLY juontaa tästä nimestä. Uudistuksen jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä lähti voimakkaaseen nousuun. Vuonna 2007 otettiin toinen iso askel yhdistyksen laajenemisessa – nyt opiskeluterveydenhuollon suuntaan. Yhdistyksestä tuli Suomen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistys. Nimi yksinkertaistettiin vuonna 2012 muotoon Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi.

Jäsenistölle tarjottu koulutus on ollut yhdistyksen näkyvin jatkuva toimintamuoto jo vuosikymmenten ajan. Toiminta on ollut uraa uurtavaa. Yhdistys käynnisti jo 1970-luvulla Koululääkärikurssit, 1980-luvulla Kouluterveydenhuollon täydennyskoulutuskurssit ja 1990-luvulla laajat vetovoimaiset koulutustilaisuudet. Yhdistyksen yksinään tai yhteistyökumppaniensa kanssa järjestämä koulutus oli pitkään lähes ainoa täydennyskoulutusmuoto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toimiville. Tuhannet koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset ovat vuosikymmenien kuluessa osallistuneet yhdistyksen omiin tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Moniammatillisuudesta huolimatta täydennyskoulutus on säilytetty koko ajan lääkäritasoisena.

 

Koulutuksen ohella yhdistys on vaikuttanut terveydenhuollon kehitykseen monin eri tavoin. Tästä on osoituksena laaja asiantuntijatoiminta. Yhdistys on historiansa aikana profiloitunut aktiivisena, suomalaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntöä seuraavana ja kantaa ottavana asiantuntijajärjestönä.  Omia lausuntoja, kannanottoja ja julkilausumia on viiden vuosikymmenen kuluessa kertynyt lähes sata. Yhdistyksen edustajien aloitteesta ja keskeisten toimijoiden voimin on toteutettu kaksi merkittävää oppi- ja käsikirjaprojektia; Kouluterveydenhuolto-kirja ja Opiskeluterveys-kirja.

Skooppi on historiansa aikana tehnyt useita yrityksiä jäsenistön ammattipätevyyden parantamiseksi. Monien vaiheiden jälkeen vuonna 2002 Suomen Lääkäriliitto antoi myönteisen päätöksen lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon erityispätevyydelle, jonka isäntäyhdistyksenä Skooppi toimii. Myöhemmin yhdistys on toiminut aktiivisesti myös nuorisolääketieteen erityispätevyyden saamiseksi.

Samalla, kun yhdistys on kasvanut, kehittynyt ja monipuolistunut, sen yhteistyö alan järjestöjen kanssa on lisääntynyt niin kansallisella kuin kansainvälisellä foorumilla. Läheisiä yhteistyökumppaneita ovat erityisesti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen yhdistys Slangy. Pohjoismaisista koululääkärikongresseista alkunsa saaneet skandinaaviset yhteydet ovat sittemmin laajentuneet yleiseurooppalaisiksi. Viimeksi mainituista on tutuin EUSUHM, Euroopan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kongressi.

Koko olemassaolonsa ajan yhdistys on ponnistellut kohti parempaa koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Olosuhteet ovat muuttuneet, mutta lapsi ja nuori – koululainen ja opiskelija – tarpeineen ja ongelmineen ovat ennallaan.

Yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta kertoo 50-vuotisjuhlissa julkistettu Tapani Kuntun kirjoittama historiikki Lasten ja nuorten terveydeksi. Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi 1963-2013. Kirja on saatavilla yhdistyksen toimihenkilöiltä.