Koulu- ja opiskeluterveysteko

Koulu- tai opiskeluterveysteko -tunnustuspalkinto voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle tai ulkopuoliselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle. Palkinto on tunnustus tärkeästä koulu-, opiskeluterveydenhuoltoa edistävästä työstä tai merkittävästä lasten ja nuorten terveyteen muuten vaikuttaneesta toiminnasta.

Lääketieteen tohtori, nuorisolääkäri Noora Seilo, Opiskeluterveysteko-palkinto ansiokkaasta väitöskirjasta ”Yliopisto-opiskelijoiden terveystarkastukset: yhteys terveyspalvelujen käyttöön ja tutkinnon suorittamiseen” 2.11.2023.

Terveydenhuoltoneuvos Marjaana Pelkonen, STM, Kouluterveysteko-palkinto vaikuttavasta työstä lasten, nuorten ja perheiden hyvivointipalvelujen turvaamiseksi 10.10.2016.

Koululääkäri Päivi Rinne, Kouluterveysteko aktiivisesta ja taitavasta kouluterveydenhuollon kehittämistyöstä Vaasassa, 9.11.2015

Terveydenhoitaja Katja Luukkainen, Opiskeluterveysteko ammattitaitoisesta ja innostavasta työstä opiskeluterveydenhuollossa Tuusulassa, 9.11.2015

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, työ kouluterveydenhuollon toimintatapojen kehittämiseksi 9.10.2014

Ylilääkäri Dan Apter, Väestöliitto  Työ nuorten seksuaaliterveyden edistämiseksi  11.10.2013

Opiskeluterveys-kirja / yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu, johtajahammaslääkäri Anne Komulainen, ylilääkäri Katri Makkonen, mielenterveystyön johtava ylilääkäri Päivi Pynnönen  11.10.2013

Ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä  Ehkäisevä päihdetyö koululaisten parissa  8.11.2012

Nettipoliisitoiminta / nettipoliisi Marko Forss  Ennaltaehkäisevä ja innovatiivinen toimintatapa nuorten maailmassa  8.11.2012

Lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore, Väestöliitto  Lasten ja nuorten seksuaaliterveyden edistäminen  26.4.2010

Kätilö, terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja Erja Korteniemi-Poikela  Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen, Väestöliiton seksuaaliterveyden portaat  12.11.2004

Yleislääketieteen erikoislääkäri Juhani Laakso  Neuvola- ja kouluterveydenhuollon erityispätevyyden aikaansaaminen ja uraauurtava toiminta erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajana  23.10.2003

Kouluterveyskysely / tutkimusprofessori Matti Rimpelä  Kouluterveyskyselyn alulle paneminen, johtaminen ja kehittäminen  22.03.2002

Kouluterveydenhuollon oppikirja / ylilääkäri Pirjo Terho  20.10.2000

Kouluterveydenhuollon tukiaineisto -julkaisu / lastentautien erikoislääkäri, ylilääkäri Pirjo Terho ja ylitarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen, lääkintöhallitus  18.11.1994

Lääkintöneuvos Holger Hultin  Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtajuus, yhteistyö muiden pohjoismaiden kanssa  21.10.1993