Kannanotot ja lausunnot

16.10.2018 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Kielellinen erityisvaikeus (kielen kehityksen häiriö, lapset ja nuoret)

28.9.2018 Sidosryhmäkommentti ”Kansallinen sisäilma ja terveys” –ohjelmaluonnos

27.08.2018 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Ahdistuneisuushäiriöt

27.08.2018 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret)

27.03.2018 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito

02.02.2017 Lausunto Käypä hoito -suositukseen ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)

03.12.2016 Kannanotto opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön sijoittuminen uudessa sote-mallissa LIITE

02.11.2016 Kannanotto opiskeluterveydenhuollon kehittämisen riittävän resursoinnin puolesta LIITE

07.06.2016 Kannanotto koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valinnanvapauteen LIITE

03.04.2016 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas

2015 Lausunto Suomen lastenortopediyhdistykselle aloitteesta Käypä Hoito -suosituksen tekemiseksi Nuoruusiän idiopaattisen skoliooosin seulonnasta ja hoidosta. Skoopin mielestä suositukselle ei ole tarvetta.

2015 Vastaus valtioneuvoston kyselyyn siitä, miten suomalaiset järjestöt pääsevät osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon ja lakien valmisteluun. Kyselyn toteutti Helsingin yliopisto.

14.08.2014 Lausunto STM:n työryhmän raportista Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen LIITE

05.05.2014 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Karies

14.01.2014 Lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta 2014-2020 LIITE

15.11.2013 Lausunto toisen asteen lääkärintarkastuksista LIITE

05.11.2013 Lausunto eduskunnalle liittyen koulujen työrauhaan, HE 66/2013 LIITE

29.03.2012 Kirje opiskeluterveydenhuollon koulutuksesta ARENE ry:lle LIITE