Kannanotot ja lausunnot

22.5.2024 Taustamuistio sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestapaamiseen koskien hallituksen suunnittelemia säästöjä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa LIITE
31.5.2023 Kannanotto sosiaali- ja terveysministeriölle koskien tarvetta vahvistaa kouluterveydenhuoltoa
16.9.2022 Skooppi ry:n hallituksen kommentti koululääkärin työtä käsittelevään Terveysportin Kimppakyyti-videoon LIITE
30.08.2021 Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksiin LIITE
24.11.2020 Lausunto Korkeakouluopiskelijoiden neuvottelukunta
11.11.2020 Lausunto sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuuslaista LIITE
20.10.2020 Lausunto sivistysvaliokunnalle varhaisen tuen toimivuudesta LIITE
27.10.2019 Lausunto Mielenterveysstrategian luonnoksesta
16.10.2018 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Kielellinen erityisvaikeus (kielen kehityksen häiriö, lapset ja nuoret)
28.9.2018 Sidosryhmäkommentti ”Kansallinen sisäilma ja terveys” –ohjelmaluonnos
27.08.2018 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Ahdistuneisuushäiriöt
27.08.2018 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret)
27.03.2018 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito
02.02.2017 Lausunto Käypä hoito -suositukseen ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)
03.12.2016 Kannanotto opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön sijoittuminen uudessa sote-mallissa LIITE
02.11.2016 Kannanotto opiskeluterveydenhuollon kehittämisen riittävän resursoinnin puolesta LIITE
07.06.2016 Kannanotto koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valinnanvapauteen LIITE
03.04.2016 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
2015 Lausunto Suomen lastenortopediyhdistykselle aloitteesta Käypä Hoito -suosituksen tekemiseksi Nuoruusiän idiopaattisen skoliooosin seulonnasta ja hoidosta. Skoopin mielestä suositukselle ei ole tarvetta.

2015 Vastaus valtioneuvoston kyselyyn siitä, miten suomalaiset järjestöt pääsevät osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon ja lakien valmisteluun. Kyselyn toteutti Helsingin yliopisto.

14.08.2014 Lausunto STM:n työryhmän raportista Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen LIITE

05.05.2014 Lausunto Käypä hoito -suositukseen Karies

14.01.2014 Lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta 2014-2020 LIITE

15.11.2013 Lausunto toisen asteen lääkärintarkastuksista LIITE

05.11.2013 Lausunto eduskunnalle liittyen koulujen työrauhaan, HE 66/2013 LIITE

29.03.2012 Kirje opiskeluterveydenhuollon koulutuksesta ARENE ry:lle LIITE