Asiantuntijatoiminta

Skooppi on koulu- ja opiskeluterveyden asiantuntijajärjestö. Koulutustoimintansa lisäksi se osallistuu aloitteellisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämiseen antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä tekemällä yhteistyötä viranomaisten ja muitten järjestöjen kanssa. Alansa perusteosten, Kouluterveydenhuolto- ja Opiskeluterveys -kirjojen, toimittamisessa yhdistyksellä on ollut merkittävä rooli.

Yhdistys ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja on myös Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsen. Skooppi on EUSUHM:in (European Union for School and University Health and Medicine) jäsen http://www.eusuhm.org.

Kouluterveysteko 2016 -palkinto Marjaana Pelkoselle

Kouluterveysteko 2016 -palkinto terveydenhuoltoneuvos Marjaana Pelkoselle

Skooppi ry:n Kouluterveysteko-palkinto annetaan merkittävästä työstä koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. Tänä vuonna yhdistys haluaa nostaa esille sosiaali- ja terveysministeriön pitkäaikaisen virkanaisen, terveydenhuoltoneuvos Marjaana Pelkosen tekemän työn. Tunnustuspalkinnon ojentaa Skoopin puheenjohtaja dosentti Kristina Kunttu yhdistyksen syyskoulutuksessa Helsingissä Allergiatalolla 10.10.2016.

Kokemusta, näkemystä ja yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi

Marjaana Pelkonen on terveydenhuollon tohtori ja hoitotieteen dosentti Kuopion yliopistosta. Monipuolisen tutkimus- ja opetustyökokemuksen lisäksi hänen taustastaan löytyvät myös sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja terveydenhuollon opettajan tutkinnot ja kokemus alan käytännön työstä.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevana virkamiehenä Pelkonen on ollut 14 vuoden ajan.  Hän on ollut vastuuhenkilönä lukuisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa, joissa on kehitetty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, opiskeluhuollon, äitiys- ja lastenneuvolatyön, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja monien muiden lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kansallisia ohjeita ja säädöksiä. Kaikissa näissä hankkeissa on tarvittu tiivistä yhteistyötä monien toimijoiden kanssa.

Lainsäädännön ja kansallisten ohjeistusten myötä koko maassa on parannettu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asemaa ja toimintaedellytyksiä, samoin kuin alueellista tasa-arvoa palveluiden saatavuudessa.

Marjaana Pelkonen tunnetaan kokeneena osaajana, jolla on kyky laajaan näkemykseen siitä, miten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia voidaan vahvistaa.  Hän on vaikuttanut siihen, miten tukea ja voimaannuttavia palveluita sosiaali- ja terveydenhuollossa suunnataan, jotta turvattaisiin hyvän ja turvallisen kasvun edellytykset myös erityistä tukea tarvitseville.

Näitä asioita hän on vienyt aktiivisesti eteenpäin mm. Lasten Kaste-ohjelmassa ja nyt käynnistetyssä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE). Pelkonen tunnetaan kannustavana ja positiivisena henkilönä, joka ministeriöstä käsin on rakentanut hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa – onpa kyse sitten muista ministeriöistä, asiantuntijavirastoista, järjestöistä, oppilaitoksista tai käytännön työn tekijöistä kunnissa.

Skooppi onnittelee lämpimästi neuvotteleva virkamies, terveydenhuoltoneuvos Marjaana Pelkosta ja toivoo menestystä ja voimia tärkeässä työssä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi jatkossakin.

Skooppi on laatinut ja lähettänyt kannanoton päättäjille koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valinnanvapaudesta sote-uudistuksessa.

Kannanotto kokonaisuudessaan