Skoopin syyskoulutus ”Kasvurauhaa, tukea ja turvallisuutta” 8.11.2024 klo 8.30-15.30 (etäkoulutus)

Teemoina käsitellään lapsen kasvamista nuoreksi, ahdistuksen sietoa, sukupuolta, seksuaalisuuden kehitystä, seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumista ja keinoja kohdata tilanteita, joissa nuori tuo esille pohdintojaan tai huoliaan tästä aihepiiristä. Lastenpsykiatrin evästystä saadaan myös vanhempien tukemiseen. Tavoitteena on, että nuorille osataan viestiä rauhasta kasvaa jokainen omaksi, ainutlaatuiseksi itsekseen, kiirehtimättä. Koulutuksessa opiskeluhuollon ammattilaiset saavat osaamista myötävaikuttaa koulujen ja oppilaitosten turvalliseen ympäristöön ja ilmapiiriin, joka hyväksyy jokaisen omat piirteet ja ihmisten moninaisuuden. Sateenkaarinuorten sensitiivinen ja voimavarakeskeinen kohtaaminen on tärkeä osa tämän päivän koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarvittavaa ammattitaitoa. Seksuaalirikosepäilyn kohdalla tarvittavaa perustietoa menettelytavoista avataan päivän luennoissa myös poliisin näkökulmasta. Koulutus on suunniteltu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä muun opiskeluhuollon ammattilaisille ja opettajille, mutta se sopii myös muille lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville.

Koulutuspäivän ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa.