Kutsu Skooppi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2.6.2020

Skooppi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena tiistaina 2.6.2020 klo 17.00. Kokous toteutetaan Microsoft Teams -työkalulla. Kokoukseen tulee ilmoittautua lähettämällä sähköposti osoitteeseen . Kerhon sihteeri Anneli Ignatius lähettää kokouslinkin ilmoittautuneille.

Yhdistyksen säännöissä on määrätty, että kevätkokous on pidettävä maalis-huhtikuulla. Yhdistyksen sääntöihin on kirjattu, että hallitus voi kokoustaa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mutta varsinaisia yhdistyksen kokouksia etäkokousmahdollisuus ei koske.

Niinpä Skoopin hallitus joutui perumaan kevätkoulutuksen ja -kokouksen. Kokousta ei voitu järjestää sääntöjen määräajan puitteissa, koska etäkokous ei ollut mahdollinen, eikä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti yli kymmenen hengen tilaisuuksia saanut järjestää.
Tilanne on nyt muuttunut, kun eduskunta hyväksyi lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Lain mukaisesti yhdistyksen hallitus voi sallia Yhdistyslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka ko. menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Kokouksen asiakirjat ovat nähtävissä täältä.

 

Tervetuloa osallistumaan kevätkokoukseen

Annukka Vuorinen, puheenjohtaja